หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเล่า
"เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ด้วยการบริหารจัดการระบบจัดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน"
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การป้องกันและสนับสนุนความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 58 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2566 ให้ อปท. [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 73 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและการบำรุงรักษาเครื่องพ่น [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 76 
ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้เลือดออก [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 63 
***ด่วนที่สุด*** รายงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 156 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 83 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 76 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 70 
การแก้ไขข้อมูลแผนปฎิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 122 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 268 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566  [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 761 
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการก่อสร้างทาง ที่มีวงเงินงบประมาณต่อหนึ่งสัญญาตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 82 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 97 
***ด่วนที่สุด*** ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก  [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 70 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. ฯลฯ [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 221 
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 91 
***ด่วนที่สุด*** ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 2 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 71 
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 69 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 105 
รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 75 
***ด่วนที่สุด*** ขยายระยะเวลาเปิดการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567.รุ่นที่ 3-5 [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 145 
***ด่วนที่สุด*** ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 91 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1 - 5 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 106 
การสำรวจข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ในความรับผิดชอบขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 96 
**ด่วนที่สุด** โอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 117 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 103 
การโอนเงินจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 156 
แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 172 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 236
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-410-3131
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-816682 โทรสาร : 044-816682
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
จำนวนผู้เข้าชม 228,963 เริ่มนับ 9 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10