หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเล่า
"เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ด้วยการบริหารจัดการระบบจัดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน"
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ด้วยการบริหารจัดการระบบจัดการพัฒนาท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน "
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเล่า

 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ
ท่อระบายน้ำ
  พัฒนาระบบจราจร
  พัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่าง
  พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่องน้ำเพื่อการเกษตร
  จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
  จัดสร้างและบำรุงรักษาภาชนะกักเก็บ
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
 
การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมพัฒนาเด็กยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพิ่มช่องทาง
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ให้แก่ชุมชน
  จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ส่งเสริม
  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
  ส่งเสริมการตลาดชุมชน ธุรกิจชุมชนและสินค้าพื้นเมือง
  ส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางดำเนินการแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สนับสนุนให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิธีและ
การใช้ประโยชน์จากมูลฝอย
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการปกครอง
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมบทบาทของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและการปกครอง
  พัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-410-3131
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-816682 โทรสาร : 044-816682
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
จำนวนผู้เข้าชม 375,029 เริ่มนับ 9 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10